Sabtu, 5 Ogos 2017

ISO 9001 DALAM DUNIA PEMBINAAN

Item utama apabila seseorang yang terlibat dengan sesebuah tapak pembinaan yang mengutamakan kualit dalam pembinaan serta mengaplikasikan Sistem Pengurusan Kualiti berdasarkan pematuhan kepada ISO 9001 (tanpa mengira edisi) adalah pemahaman terhadap ISO 9001 dan aplikasi ke dalam sektor industri pembinaan. Begitu juga kebanyakan organisasi akan menyerahkan tanggungjawab ini kepada pihak konsultan ISO untuk mengintrepretasikan maksud dan bagaimana cara mengadaptasikan Sistem Pengurusan Kualiti berdasarkan ISO 9001 ke tapak bina atau organisasi mereka.

Ini adalah perkara umum bagi kebanyakan organisasi di Asia kerana selagi perkara tersebut tidak berkaitan dengan komersial atau sumber kewangan maka penekanan agak kurang diberi perhatian. 

Di sini, saya akan cuba berikan sedikit tip tentang definisi yang diberikan dalam ISO dan bagaimana mengintepritasikan dalam tapak pembinaan.Sesetengah definisi terpaksa digunakan dalam bahasa Inggeris kerana ISO 9001 (dokumen asal) adalah dalam bahasa Inggeris.

1. Customer
Dimana saja perkataan customer muncul, seseorang pengurus tapak bina harus membacanya dalam ertikata client. Ini adalah perbezaan besar antara sektor pembinaan dan perkilangan dimana dalam sektor perkilangan, lebih kepada customer-oriented dan pembinaan pula lebih kepada client-oriented.

Customer adalah pembeli barangan selepas siap, manakala klien adalah pengguna servis.Berdasarkan laman sesawang www.onquality.org.

Client boleh jadi pihak yang menganugerahkan projek kepada kontraktor tersebut (termasuk Kontraktor utama, Pemaju, Badan Kerajaan, Pemilik Projek) atau wakil yang dilantik oleh pihak yang menganugerahkan projek tersebut. (Arkitek, Jurutera atau Pegawai Penguasa).

2. Organisation
Organisation merujuk kepada syarikat tersebut, samada organisasi utama termasuk semua wakil dari HQ kontraktor atau organisasi tapak pembinaan tersebut. (site team).

3. Products & Service.
Oleh kerana ISO 9001 menggunakan penyata umum (generic statement), maka intrepetasi product dan service adalah merujuk kepada projek/kontrak yang dianugerahkan kepada kontraktor pada masa itu.

4. Requirements
Ini adalah perkataan yang paling penting dan paling perlu difahami apabila anda merujuk dan membaca ISO 9001. Apabila perkataan requirements muncul dalam ISO9001, kita perlulah merujuk kepada client's requirements, dan clients requirements merujuk kepada contract documents yang telah ditandatangani sewaktu awal projek.

NOTA TAMBAHAN :
Contracts Document terdiri daripada :-
1. Letter of Award
2. Articles of Aggrement
3. Conditions of Contract
4. Contract Drawings (Construction drawings)
5. Contract Bills 
6. Other document incorporated in the Contract Document (e.g. Specifications)
Reference PAM Contract 2006, Article 7, Section q.

5. External Provider
Ini adalah istilah baru dalam ISO 9001 versi 2015, Dalam versi terdahulu (2008), pihak luaran hanyalah client, namun kali ini ia lebih merangkumi Sub-contracor, supplier dan Test Lab.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan

Terima Kasih untuk setiap ulasan.