Sabtu, 19 Julai 2014

MERANCANG BANDAR (Perlaksanaan) Part 3

Salam,

Di sini kita telah sampai ke peringkat pembinaan projek, di mana sebelum sesuatu projek boleh dimulakan ia hendaklah melalui satu proses lagi iaitu proses tender.

Jika kita perhatikan dalam bab yang lepas, Merancang Bandar (Building Plan), di akhir bab itu ada satu proses di mana QS akan memasukkan harga bagi projek tersebut. Harga akan dimasukkan untuk setiap item dalam BQ atau Bill of Quantity, contohnya konkrit G20, berapa banyak diperlukan untuk keseluruhan projek, besi Y12, BRC A6, sekadar menyebut beberapa contoh. Dari mana QS dapat mengira kuantiti keseluruhan bahan-bahan tersebut? Dari lukisan pembinaan yang diserahkan kepadanya.

Selepas QS menyiapkan BQ, BQ akan dimasukkan dalam kontrak dokumen. Biasanya kontrak dokumen mengandungi 4 bahagian.
1) Lukisan Pembinaan
2) Bill of Quantity,
3) Spesifikasi
4) Agreement and Conditions of Contract

1) Lukisan pembinaan akan disiapkan oleh semua konsultan, MnE dan CnS

2) Bill of Quantity mengandungi 2 bahagian di mana item Preliminary dan Construction, dalam item preliminary, semua item-item yang patut ada dalam pembinaan sebelum projek dimulakan akan dimasukkan dalam item tersebut. cth site office, kenderaan untuk pegawai, akses masuk ke tapak, wash through, dan lain-lain lagi, apa sahaja item yang pemaju/konsultan/PBT mahukan kontraktor patuhi namun tidak termasuk dalam kos pembinaan bangunan akan dimasukkan ke Preliminary. Perlu diingat, walaupun QS telah menetapkan harga untuk setiap item dalam pembinaan tersebut, tetapi harga tidak akan ditunjukkan dalam BQ, BQ yang diberi kepada kontraktor hanyalah BQ kosong tanpa harga, BQ yang mempunyai harga adalah Private and Confidential antara QS dan Pemaju sahaja.

3)Spesifikasi - ia juga akan disediakan oleh Konsultan MnE dan CnS

4) Agreement dan Condition of Contract biasanya menggunakan template PAM atau JKR, ia adalah satu perjanjian dimana ia lebih kepada peguam sekiranya berlaku sesuatu yang tidak diingini, ia juga boleh dijadikan rujukan kepada kita. Antara isinya adalah :-

  • Tugas pengurus projek
  • Kaedah untuk claim V.O sekiranya ada.
  • Kaedah untuk menyerahkan tapak kepada pemaju semula setelah habis projek
senang cakap semua item yang bakal terjadi sekiranya pemaju atau kontraktor tidak mematuhi, akan diceritakan disini. Dalam Agreement juga ada borang untuk ditandatangani oleh kontraktor menyatakan kontraktor telah menerima semua item-item di atas dan akan mematuhi dan ditandatangani juga oleh pihak pemaju dan saksi.

Selepas Kontrak Dokumen siap dijilid dan sedia untuk ditender, QS akan membuka bidaan samada Direct Negotiation atau Open Tender, jika Direct Nego maka kontraktor yang telah dikenalpasti akan diberi Kontrak Dokumen dan mereka akan diminta untuk memberi sebut harga kepada pemaju, namun jika Open Tender, biasanya pemaju akan membuka bidaan dan kontraktor-kontraktor akan membida untuk harga terendah. Selepas QS menetapkan masa tertentu (contoh 2 minggu) untuk memberi sebutharga, maka setiap kontraktor akan memberi sebutharga dalam masa yang ditetapkan.

Setiap sebutharga akan disemak dan kontraktor akan dipilih berdasarkan prestasi sebelum kontraktor dan harga. Selepas kontraktor dipilih, satu surat tawaran akan dikeluarkan, surat ini dinamakan LA atau Letter of Award, ia akan menyatakan bahawa kontraktor ini telah berjaya dan mereka boleh memasuki tapak bermula dari tarikh DD.MM.YYYY.

Maka projek pun bermulalah............

Tetapi, perlu diingat, itu hanya dengan pemaju, selepas mendapat LA, kontraktor hendaklah mendaftar projek mereka dengan CIDB atau JKKP, membayar levi projek sebelum projek dapat dimulakan. Item-item dalam preliminary juga harus disediakan seperti pagar biru, papan tanda, wash through, pejabat tapak dan lain-lain lagi.
Tiada ulasan:

Catat Ulasan

Terima Kasih untuk setiap ulasan.